• darkblurbg

Op deze pagina zullen er prompts voor ChatGPT ge-upload worden. Nieuwe toevoegingen aan de pagina zullen aangekondigd worden via de MOB Whatsappgroep. De onderverdeling is gemaakt op basis van de employee journey:


Recruitment

Hoe je bij recruitment 50% tijd kunt besparen, verzorgd door Cornelia Lam, opname, & ppt:

Tip van Cornelia:

 • Chat GPT: Met name voor creatieve teksten
 • Bing Chat: Fact checking
 • Bard: Tekst van Chat GPT checken.

Prompts voor maken van teksten en geven van context:

Maak een vacaturetekst voor de volgende vacature: <Plak de tekst van de functieomschrijving erin>

Maak de vacaturetekst in de volgende layout: <Plak hier het template van je vacaturetekst>

Begin de vacature met storytelling. Hier moet het volgende naar voren komen:< HIER OMSCHRIJF JE SPECIFIEK HOE EEN DAG ERUIT ZIET> VB: Een dag uit het leven van een productontwikkelaar. Klant belt dat het recept van de brownie mix aangepast moet worden naar meer duurzamere ingredienten. De productmanager gaat aan de slag: In de functie weegt deze medewerker nauwkeurig, test in onze testkeuken maar is er ook bij de eerste productie.

Prompts voor redigeren (vacature)tekst:

Een goede prompt bij het redigeren van een bestaande vacaturetekst

 • "Check de tekst op grammatica"
 • READ: Hier is een bestaande vacaturetekst voor de functie van [functietitel]. Het doel is om de tekst te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor potentiële kandidaten. Let op de toon, de duidelijkheid van de vereisten en verantwoordelijkheden, en eventuele herhalingen of onnodig jargon. Zorg ervoor dat de vacaturetekst een heldere en overtuigende beschrijving geeft van de functie en de organisatie. Neem de tijd om de tekst te redigeren en stel vervolgens een herziene versie op die effectief communiceert en geschikt is voor potentiële sollicitanten."

Naast de "READ"-prompt zijn er ook andere prompts die nuttig kunnen zijn voor het redigeren van een vacaturetekst, het schrijven van een Inmail of andere gerelateerde taken. Hier zijn enkele suggesties:

 1. "REVISE": Gebruik deze prompt om specifiek te vragen om het herzien van een bestaande tekst. Bijvoorbeeld: "REVISE: Ik wil graag dat je de vacaturetekst voor de functie van [functietitel] herziet en verbetert. Zorg ervoor dat de taal helder is, de vereisten duidelijk zijn en eventuele herhalingen worden verwijderd. Pas de tekst aan om deze aantrekkelijker te maken voor potentiële kandidaten."

 2. "GENERATE": Gebruik deze prompt om ChatGPT te instrueren om nieuwe tekst te genereren op basis van de gegeven context. Bijvoorbeeld: "GENERATE: Schrijf een overtuigende Inmail voor de functie van [functietitel] om potentiële kandidaten op LinkedIn aan te spreken. Het bericht moet de interesse van de kandidaten wekken, de voordelen van de functie benadrukken en hen uitnodigen om verdere stappen te zetten in het sollicitatieproces."

 3. "IMPROVE": Gebruik deze prompt om te vragen om verbeteringen in een bestaande tekst. Bijvoorbeeld: "IMPROVE: Neem de bestaande Inmail die ik heb opgesteld en verbeter deze om de boodschap krachtiger en overtuigender te maken. Zorg voor een betere introductie, scherpere argumenten en een sterke afsluiting."

Uitleg: Door deze instructie te volgen, geef je ChatGPT de specifieke taak om de bestaande vacaturetekst te redigeren en te verbeteren. Je benadrukt dat de focus moet liggen op het verduidelijken van de vereisten en verantwoordelijkheden, het verbeteren van de algehele toon en het vermijden van jargon. Het doel is om een herziene versie van de tekst te verkrijgen die aantrekkelijker en duidelijker is voor potentiële kandidaten.

Prompts voor benaderen potentiele kandidaten (koude acquisitie) via bijv Linkedin

Als je naast de bedrijfsinformatie, vacaturetekst en het verzoek om een Inmail te schrijven ook de CV van een kandidaat wilt gebruiken, kan de prompt als volgt worden opgesteld:

"READ: Hier is wat achtergrondinformatie over ons bedrijf, de vacaturetekst voor de functie van [functietitel] en het CV van een potentiële kandidaat. We willen nu een overtuigende Inmail opstellen om deze kandidaat op LinkedIn aan te spreken. Schrijf een gepersonaliseerd bericht waarin je de interesse van de kandidaat wekt en de relevantie van hun vaardigheden en ervaring benadrukt. Bespreek specifieke aspecten van hun CV die aansluiten bij de functie en ons bedrijf. Zorg ervoor dat het bericht beknopt, duidelijk en professioneel is. Wees enthousiast en nodig de kandidaat uit voor een verdere kennismaking. Neem de tijd om een effectieve Inmail op te stellen die de interesse van de kandidaat wekt."

Uitleg: Met deze prompt geef je ChatGPT de specifieke taak om een gepersonaliseerde Inmail te schrijven voor een specifieke kandidaat, op basis van de verstrekte bedrijfsinformatie, vacaturetekst en het CV van de kandidaat. Je benadrukt dat het bericht de interesse van de kandidaat moet wekken en de relevantie van hun vaardigheden en ervaring moet benadrukken. Het doel is om een beknopt, duidelijk en professioneel bericht op te stellen dat de kandidaat enthousiast maakt en hen uitnodigt voor verdere stappen in het sollicitatieproces.

 

Prompts voor Promotie:

Read: <Geef hier je vacaturetekst in>. Maak een LinkedIn feed voor deze vacature. Volgens deze instructies: Wees duidelijk en beknopt.  Gebruik eenvoudige en directe woorden, zoals “Solliciteer nu”, “Lees meer” of “Neem contact op”. Creëer opwinding. Benadruk de voordelen van de baan. Gebruik maximaal 6 volledige zinnen. Schrijf de tekst als een copywriter. Maak geen gebruik van opsommingen.

Prompts voor afwijzen kandidaat:

“maak een informele afwijsmail voor  <NAAM KANDIDAAT> + <FUNCTIE, EN BEDRIJFSNAAM>. De reden voor de afwijzing is: GEEF SPECIFIEK AAN WAAROM KANDIDAAT NIET GESCHIKT IS.

Aansluitende promt: Read: VOEG HIER VACATURETEKST IN, daarna maak aan de hand van bovenstaande een afwijsmail voor <NAAM KANDIDAAT>. Reden: <VUL HIER REDEN IN AAN DE HAND COMPETENTIES>

 

Onboarding

Presteren

Ontwikkelen

Belonen

Uitstroom

Prompts voor gevordenen

 • READ en andere promts
 • Prompt Toelichting Voorbeeld
  "READ" Gebruik deze prompt om informatie te delen die eerder in de conversatie is verstrekt of om de benodigde context te bieden. "READ: Hier is een samenvatting van onze eerdere discussie over [onderwerp]."
  "CONTEXT" Gebruik deze prompt om de benodigde context te geven voordat je een specifieke vraag stelt. "CONTEXT: Om mijn vraag te verduidelijken, laat me eerst de situatie schetsen..."
  "BACKGROUND" Gebruik deze prompt om achtergrondinformatie te geven over een bepaald onderwerp. "BACKGROUND: Voordat we dieper ingaan op [onderwerp], laat me wat achtergrondinformatie geven..."
  "SETUP" Gebruik deze prompt om de initiële instelling of scenario te beschrijven voordat je een specifieke vraag stelt. "SETUP: Stel je voor dat je een [functie] hebt binnen ons bedrijf en je wordt geconfronteerd met de volgende uitdaging..."
  "SUMMARY" Gebruik deze prompt om een samenvatting te geven van een eerdere discussie of informatie. "SUMMARY: Laten we kort de belangrijkste punten samenvatten die we tot nu toe hebben besproken..."
  "RELEVANT DETAILS" Gebruik deze prompt om belangrijke details te verstrekken die relevant zijn voor de vervolgvraag of -instructie. "RELEVANT DETAILS: Voordat ik verder ga, wil ik graag benadrukken dat..."
  "KEY FACTS" Gebruik deze prompt om de belangrijkste feiten of statistieken te presenteren met betrekking tot een specifiek onderwerp. "KEY FACTS: Laten we enkele belangrijke feiten over [onderwerp] in overweging nemen..."
  "RELEVANT EXAMPLE" Gebruik deze prompt om een relevant voorbeeld te geven dat verband houdt met de vraag of discussie. "RELEVANT EXAMPLE: Om mijn punt te illustreren, laten we kijken naar het volgende voorbeeld..."
  "CASE STUDY" Gebruik deze prompt om een specifieke casestudy te presenteren die relevant is voor het onderwerp dat wordt besproken. "CASE STUDY: Laten we een casestudy bekijken waarin [bedrijf/organisatie] succesvol was in het implementeren van..."
  "RELEVANT REGULATIONS" Gebruik deze prompt om de relevante regelgeving, wetten of beleidsmaatregelen te benoemen die van toepassing zijn op de situatie. "RELEVANT REGULATIONS: Het is belangrijk om rekening te houden met de recente regelgeving met betrekking tot..."
  "DEFINED TERMINOLOGY" Gebruik deze prompt om specifieke terminologie te definiëren voordat je er verder op ingaat. "DEFINED TERMINOLOGY: Voordat we verder gaan, laten we enkele belangrijke termen definiëren, zoals..."
  "RELEVANT FACTORS" Gebruik deze prompt om de relevante factoren te benadrukken die van invloed zijn op de huidige situatie of vraag. "RELEVANT FACTORS: Laten we enkele belangrijke factoren in overweging nemen die van invloed kunnen zijn op..."
  "KEY INSIGHTS" Gebruik deze prompt om belangrijke inzichten te delen die relevant zijn voor de vraag of discussie. "KEY INSIGHTS: Voordat we verder gaan, wil ik graag enkele belangrijke inzichten delen met betrekking tot..."
  "INDUSTRY CONTEXT" Gebruik deze prompt om de bredere context van de branche te beschrijven waarin de discussie plaatsvindt. "INDUSTRY CONTEXT: Om het probleem beter te begrijpen, is het belangrijk om de historische achtergrond van..."
  "HYPOTHETICAL SCENARIO" Gebruik deze prompt om een hypothetisch scenario te schetsen voordat je een vraag stelt. "HYPOTHETICAL SCENARIO: Stel je voor dat je een [rol/functie] hebt en je wordt geconfronteerd met de volgende situatie..."
  "PREVIOUS FINDINGS" Gebruik deze prompt om te verwijzen naar eerdere bevindingen, onderzoeken of resultaten. "PREVIOUS FINDINGS: Zoals uit eerdere studies is gebleken, heeft [onderwerp] een impact op..."
  "CURRENT TRENDS" Gebruik deze prompt om de huidige trends of ontwikkelingen te benoemen die van invloed kunnen zijn op de vraag of discussie. "CURRENT TRENDS: Laten we enkele recente trends bekijken met betrekking tot..."
  "PAST EXPERIENCE" Gebruik deze prompt om je eigen ervaringen of kennis uit het verleden te delen die relevant zijn voor de huidige context. "PAST EXPERIENCE: Gebaseerd op mijn ervaring met [onderwerp], kan ik zeggen dat..."
  "COMPARATIVE ANALYSIS" Gebruik deze prompt om een vergelijkende analyse uit te voeren tussen verschillende opties, concepten of strategieën. "COMPARATIVE ANALYSIS: Laten we een vergelijkende analyse maken van de voor- en nadelen van [optie A] en [optie B]..."
  "THEORETICAL FRAMEWORK" Gebruik deze prompt om een theoretisch kader te bieden dat relevant is voor de discussie of vraag. "THEORETICAL FRAMEWORK: Laten we het [theoretisch kader] toepassen op de huidige situatie en de mogelijke implicaties onderzoeken..."

voobeeld van een toepassing: Kom met een voorbeeld voor de prompt "comparative analysis": laten we een vergelijkende analyse maken van de voor- en nadelen van [optie A] en [optie B]. Optie A is het gebruiken van gaming voor recruitment en optie B is het gebruiken van een online kennismakingsgesprek. Geef de uitkomsten weer in een tabel.