Netwerk voor Noord-Nederland

Hoe de impact van robotisering, automatisering voor onze mensen in de proces- en maakindustrie oplossen?
Hoe onze mensen duurzaam inzetten en waardevolle kennis vergroten?
Hoe voorkomen dat we allemaal zelf het wiel gaan uitvinden bij het vinden van oplossingen?
Hoe gaan we zij-instroom realiseren als antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt?

 

Elkaar nodig

Samen met collega bedrijven werken aan betere afstemming van regionaal beschikbare arbeid en het uitwisselen van medewerkers, kennis en informatie.
Exclusief voor HR-professionals , 100FTE+ bedrijven, gevestigd in Noord Nederland.

Doen

We praten er niet alleen over, we doen vooral. Tijdens onze HR-bijeenkomsten geven we handen en voeten aan onze missie: Mensen bewegen van werk naar werk en kennis, informatie en arbeidspotentieel voor de Noordelijke arbeidsmarkt behouden.

 Meer weten?

Zit u met dezelfde vraagstukken en wilt u weten of samenwerken via een goed georganiseerd netwerk met professionele ondersteuning u hierbij kan helpen? Neem dan contact op met de projectleider Anneke Post | 06- 28 37 62 67 | anneke@mobnn.nl