• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

HR Bijeenkomst 8 Juni

Gepubliceerd op: 06-07-2023

Op donderdag 8 Juni kwamen onze leden weer bijeen voor een HR Bijeenkomst bij MBO Life Sciences in Leeuwarden. De bijeenkomst had dit keer als thema AI voor HR!

Vanuit MBO Life Sciences heeft Wijnand Verschuur een presentatie gegeven met een verdieping op AI voor de productie(medewerker). Hierin werd onder andere het voorbeeld vanuit Lamb Weston besproken. Daar hebben ze een zelflerend sorteer systeem wat gebruikt wordt voor patat. De impact die AI en zelflerende systemen op het werk van procesoperators heeft werd hierna uitgebreid besproken binnen de aanwezige groep.

Daaropvolgend heeft onze gast Meike de Backer van Siemens een presentatie gegeven met als thema ‘’Siemens’s visie op de ontwikkeling van AI ‘’. Hierin vertelde ze over hoe Siemens de ontwikkeling van AI binnen de industrie ziet en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Met de belangrijke take away’s: AI als ondersteuning, niet als vervanging & AI inzetten voor sneller en efficiënt produceren.

Achtereenvolgend sloten we aan bij het evenement van WVLO (wendbaar vakmanschap in lerende organisaties) waarin een kijkje in de keuken werd gegeven door te laten zien wat 4 jaar wendbaar vakmensschap heeft gebracht. Zo begon de middag met een talkshow waarin alle betrokken partijen uitgebreid aan het woord kwamen en vertelden over hun ervaring met wendbaar vakmensschap: het onderwijs (docenten én studenten), bedrijfsleven en netwerkorganisaties. Vervolgens gingen alle 100 deelnemers op pad via verschillende routes. Deze routes waren uitgestippeld langs in totaal tien aan WVLO verbonden projecten en initiatieven, waaronder het Mobiliteitsnetwerk Noord Nederland. De middag werd gezamenlijk afgesloten met een borrel.

Binding met je medewerkers: Hoe weet je wat medewerkers echt belangrijk vinden? En welke interventies doe je dan? En hoe meet je het succes van je interventie?