Bijeenkomsten

Onze jaarplanning voor 2020 is aangepast.  Wil je ook een bijeenkomst meemaken? Dat kan. Meld je aan via anneke@mobnn.nl

Virtuele HR bijeenkomsten 2020, thema loopbaan- en talentontwikkeling:

11 juni,  9.00-10. uur,  via Teams
10 september, 12.15-16.30 uur, locatie volgt,
10 november, 12.15-16.30 uur, locatie volgt

Donderdag 14 mei, 13.00-14.00 uur,  virtuele meeting met pitches van mobiliteitskandidaten en uitleg over ons innovatief matchingsplatform.

Donderdag 16 januari, Avebe Innovation Center in Groningen.

Competentie en talentniveau:

De uitkomsten van TNO zijn binnen. Er is een paper geschreven voor de leden waar in kaart is gebracht wat de impact is van Automatisering & Robotisering, AR & VR, In-line sensortechnologie, Blockchain, Big Data(analytics), predictive maintenance, Kunstmatige Intelligentie op een aantal functies in de (food)procesindustrie. Wat dat betekent voor de competenties en talenten van onze medewerkers. Waardoor we nog beter kunnen gaan bepalen hoe daar te komen met onze medewerkers.

HR BIJEENKOMSTEN 2019:

Het thema voor 2019: hoe krijgen we onze medewerkers in de “ontwikkelstand”. We willen de transitie maken van beoordelingsgesprekken naar ontwikkelgesprekken. Dat is lastig. We delen goed werkende tools en kennis met elkaar. We hebben het niet over het wat maar over het HOE.

Dinsdag 12 november, Royal Smilde Foods in Heerenveen.

Met veel plezier hebben we deze bijeenkomst gehad in het nieuwe gebouw van Royal Smilde in Heerenveen. Ine van Lohuizen, Corperate HR manager Royal Smilde Foods, heeft ons meegenomen in het proces hoe zij als één van de eersten in Nederland een vernieuwde balansregeling hebben ontworpen en geimplementeerd. Een balansregeling die werkelijk bijdraagt aan Duurzame Inzetbaarheid.

Na deze presentatie hebben kandidaten zichzelf gepitcht.

Aansluitend hebben we via intervisie 3 casu via de “Roddelmethode” behandeld. Een casus met betrekking tot ziekteverzuim, een 2 casu die betrekking op de regie nemen bij ontwikkelgesprekken.

 

 

Donderdag 12 september, Royal FrieslandCampina in Beilen

Dinsdag 2 juli 2019, Ecopark de Wierde, Omrin in Heerenveen

We zijn dit keer te gast bij de Omrin. John Vernooij zal ons ontvangen en vertellen over circulaire economie en (bio)diversiteit waar de Omrin voor staat en hoe we als bedrijven gezamenlijk hier een rol in spelen.

Het thema voor 2019 is van beoordelingsgesprekken naar ontwikkelgesprekken. Dit is de derde bijeenkomst die hier op ingaat.  Ontwikkelgesprekken: hoe sluit je als leidinggevende wel aan, waardoor de werknemer eigenaarschap oppakt. Wat heeft de medewerker nodig voor eigenaarschap?

Annemieke Kroeze is bij de Ormin bezig met het JD-R model te implementeren. Zij gaat met ons aan de slag als het gaat om het realiseren van eigenaarschap bij medewerkers. Èn sturing op drijfveren, inzetten van “persoonlijke hulpbronnen” door leidinggevende = ontwikkelgesprek.

HEt programma voor de HR bijeenkomst start 12.15 einde 16.30 uur

Donderdag 16 mei 2019, Jacobs Douwe Egberts in Joure:

De vorige keer hebben we de introductie van het impliciete leren gekregen van Peet Ferwerda. Dit keer heeft Marjolein Eenink verteld hoe dit bij Friesland Campina is vertaald naar de praktijk. Als we weten dat 70% bij het leren niet beïnvloedbaar is, wat kun je dan met die overige 30%. Aan de hand van vragen en deelvragen zijn we onze bedrijven gaan doorlichten. Zodat je direct aan de hand van een checklist kon zien waar jij al quick wins kunt behalen. Waardoor je medewerkers nog beter in de “ontwikkelstand” krijgt en behoudt.

 

 

Dinsdag 19 maart 2019, Avebe Innovation Center in Groningen:

Case van één van de leden wordt ingebracht: De huidige beoordelingssystematiek levert niets op, medewerkers komen niet in beweging. Baanzekerheid is het hoogste goed. Hier hoort een bepaald denkpatroon bij: “we hebben het altijd zo gedaan en dat is goed”.

Peet Ferwerda neemt ons mee in de wereld van impliciet en expliciet leren. De huidige tools, zoals beoordelingsgesprekken, zijn veelal gebaseerd op expliciet leren. Dit sluit over het algemeen niet goed aan op doelgroepen die op lbo en mbo werk- en denkniveau functioneren. We gaan hiermee actief aan de slag.

Door inzicht te krijgen in –hoe dan wel-, kunnen we de volgende stap zetten hoe we medewerkers in de “ontwikkelstand” krijgen en het kunnen reflecteren op eigen functioneren.

Hiermee hebben we de eerste bouwsteen te pakken voor het inrichten van ontwikkelgesprekken, een leercultuur bevorderen in plaats van eenzijdig “beoordelen”.

 

Programma donderdagmiddag 17 januari 2019, Friesland College in Leeuwarden:

Matchen op basis van competenties en drijfveren. Hoe doe je dat op een slimme manier en laat je de techniek voor je werken. We zijn als netwerk in december 2018 gestart met een pilot onder onze leden. Hiervoor werken we samen met de jongens van Jobsurfing.

We hebben uitgebreid stilgestaan bij de scan die medewerkers doen. Hierdoor krijgen ze inzicht in wat hen energie geeft, wat hun drijfveren zijn en hun competenties.  En hoe je deze kunt toepassen, op individueel niveau en op teamniveau.

Hierna is er live door mensen gepitcht en zijn we met zijn allen gaan kijken hoe we openstaande vacatures konden voorzien.

Aansluitend hebben we een film bekeken waarin Marcel Hirs aan de leden uitlegt hoe het hem is gelukt om in korte tijd een tiental procesoperators aan te nemen. Waarbij er 1 persoon eerst werkzaam was als accountmanger bij de bank. Deze film is exclusief voor de leden. De verkorte versie vind je hier

HR bijeenkomsten 2018

 

Programma donderdagmiddag 15 november bij Imperial Tobacco in Joure

 

Hoe kun je er voor zorgen dat je ook Millenials aantrekt? Maar ook dat je je eigen werknemers helpt met het besparen van hun energiekosten thuis?  Waarom dit interessant is om te doen en dat het er voor zorgt dat je medewerkers op bedrijfsniveau zich ook energiebewuster gaan gedragen heeft Monique toegelicht met haar programma over Bedrijfskracht.

Na de presentatie zijn we aan de slag gegaan met het matchen van vacatures en kandidaten. Ook dit keer waren er kandidaten die zichzelf “live” kwamen pitchen. Het resultaat mag er zijn. De uitnodigingen voor netwerkgesprekken zijn gepland.

 

Programma HR bijeenkomst 11 september, bij UWV Groningen in Groningen

Ruud Slijpen heeft inzicht gegevens in hoe het UWV werkt en cijfers over de Noordelijke arbeidsmarkt. Het UWV Friesland heeft besloten een “dedicated” persoon beschikbaar te stellen voor ons mobilititeitsnetwerk. Dit heeft er al in geresulteerd dat de eerste match met een UWV kandidaat is gerealiseerd.

Ook hebben kandidaten zichzelf “live”gepitcht. Zowel voor de kandidaten als voor de leden is dit als zeer positief ervaren. Met respect en vanuit een constructieve houding ontvingen de pitch-kandidaten tips. Daarnaast werd er ter plekke ‘zaken’gedaan. De uitnodigingen voor netwerkgesprekken zijn inmiddels ingepland.

Mobiliteitsnetwerk Noord Nederland HR bijeenkomst september 2019

 

Programma HR bijeenkomst 5 juli 2018 bij Royal Smilde Foods te Heerenveen.

We hebben tijdens deze bijeenkomst ook een mobiliteitskandidaat gehad die zichzelf heeft gepitcht. De uitkomst was positief. Hij zal met minstens 5 leden een vervolggesprek voeren.

Marcel Hirs van LambWeston heeft verslag gedaan en gedeeld hoe hij binnen zijn bedrijf handen en voeten geeft aan Duurzame Inzetbaarheid. Hij gaf praktische voorbeelden, tips. Kortom inspirerend en leerzaam. De geleerde lessen zijn: ga het gesprek met de medewerkers aan, blijf de (leidinggevenden) aanspreken en denk aan cocreatie met de vakbonden/vakbondsleden.

 

Videoverslag presentatie HR bijeenkomst 16 mei 2018 bij MBO Life Sciences te Leeuwarden.

Programma HR bijeenkomst 20 maart 2018 bij de Gasunie te Groningen

HR bijeenkomst 10 januari 2018 13.00 uur FrieslandCampina productielocatie Beilen

Thema’s voor 2018

  1. Vergroten inzetbaarheid, wendbaarheid, transities
  2. Creëren Eigenaarschap
  3. Realiseren veranderbereidheid
  4. Duurzame Inzetbaarheid initiatieven die werken
  5. Ontwikkeling Talent

HR bijeenkomsten 2017

 

HR bijeenkomst 21 juni 2017 14.00 uur UWV Leeuwarden

videoverslag formele start (voor smartphone)

 

 

 

HR bijeenkomst 13 Juli , 09.30 uur Imperial Tobacco, Joure

 

 

 

Groener Gras

Hoe kunnen we koudwatervrees bij de medewerkers weghalen en ze verleiden eens bij een ander bedrijf te kijken? Twee leden uit het netwerk, Drenthe College en MBO LifeSciences,  hebben de koppen bij elkaar gestoken en de volgende tool ontwikkeld. Peet Ferwerda, MBO Life Sciences, legt uit:

Challenge voor het Eggie: ontdek je talent.

“Idee: Jouw medewerker wil graag weten wat nu haar of zijn status is van bepaalde vaardigheid, talent, deskundigheid, of competentie. Dit gaat die onderzoeken door bij een ander bedrijf voor een korte periode aan de slag te gaan. Aan de hand van een opdracht, afkomstig van het andere bedrijf, kan de medewerker zelf ondervinden wat de status is.  Gedurende deze periode wordt de medewerker gecoacht.”

Iedereen wint hierbij. De medewerker komt in een andere omgeving terecht en kan onderzoeken. Bovendien wordt deze begeleidt, zodat ook optimaal rendement uit deze opdracht gehaald kan worden. En het bedrijf haalt iemand tijdelijk in huis die met een opdracht aan de slag gaat, waar met hele andere ogen naar gekeken wordt en het misschien wel onverwachte uitkomsten geeft. Verwachte uitkomsten: Vergroten van lerend effect voor medewerker, verkleinen afbreukrisico voor medewerker, kouwatervrees neemt af.

 

Ideeën

Naar aanleiding van de presentatie kwam nog een ander idee naar voren: in plaats van een opdracht uitvoeren voor het inlenend bedrijf, “gewoon” tijdelijk meewerken bij een ander bedrijf en dit begeleiden. Deze variatie wordt meegenomen door Peet.

Aanmeldingen, alleen voor leden

Er is plaats voor 3 pilots. De eerste 2 aanmeldingen zijn al binnnen. Voor meer informatie: Peet Ferwerda: P.Ferwerda@mbolifesciences.nl 

Inspiratie: Duurzame bevlogenheid

Anneke Post heeft kort verteld over duurzame bevlogenheidspresentatie die ze heeft bijgewoond op 4 juli. Daar werd de volgende overtuiging aan de kaak gesteld:

“Stress is slecht, dat moeten we zoveel mogelijk reduceren”.

Veel interventies zijn gericht op stress reductie. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat meer rendement valt te behalen uit interventies op het gebied van de herstelperiode. Het volgende voorbeeld werd verteld.

In een Nederlands ziekenhuis wilde men het verzuim op de afdeling waar operaties werden uitgevoerd aanpakken. Na analyse viel op dat het verzuim toenam als aan het einde van de middag, einde van de werkdag, werd geopereerd. Nader onderzoek wees uit dat de hersteltijd te kort was. Reden: na het werk, heeft men ook privé een stressvolle avond. Verkeer, kinderen ophalen, boodschappen, koken, sporten, enzovoort. De hersteltijd in uren was te kort. Gevolg: ziekmeldingen.

Interventie geïntroduceerd

De oplossing was eenvoudig. Na de operatie kwam de groep bij elkaar en werd onder andere de operatie geëvalueerd. Hierdoor startte men direct het “herstellen” op. Effect: verzuim nam af.

Oplossingsrichting: Thuissituatie onder de loep.

Het is van belang bij het zoeken naar oplossingen de hele “mens” mee te nemen. Zoals in deze case, de thuissituatie na het werk.

Andere voorbeelden zijn de interventies die onze leden plegen op het gebied van de financiën als het gaat om de thuissituatie die bijvoorbeeld is veranderd door scheiding.

Oplossingsrichting: Juiste ritme

Stress is goed, daardoor functioneren we als mens. En te korte herstelperiode heeft invloed op de inzetbaarheid. De tip van de spreker was: Kijk hoe je het juiste werk- en leefritme kunt optimaliseren door met name te kijken naar herstel. (bron: S.Rickli)

Zo is Vreugdenhil over gegaan naar het 5 ploegenrooster (2 ochtend, 2 middag, 2 nacht en 4 dagen vrij). Ellen van Beem: “Medewerkers ervaren het als heel plezierig. Het rooster sluit goed aan bij het ritme en de medewerkers ervaren ook dat de kwaliteit van de vrije tijd is toegenomen”.

Oplossingsrichting: Juiste voeding

Arend Jan Pothof, Van der Zee Slagerijen, vertelde over de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van voeding: “Eiwitten zijn belangrijk. Vanaf ons 35ste levensjaar verliezen we spiermassa en spierkracht, tegen de tijd dat we 70 zijn, zijn we ongeveer de helft van onze spiermassa kwijtgeraakt. Daarom zijn spieren juist zo belangrijk zijn om gezond en fit te blijven. Wie voldoende eiwit eet en genoeg beweegt – vooral krachttraining is effectief – kan dit proces afremmen, zo blijkt uit onderzoek”. Download hier de presentatie van Arend Jan Pothof over de impact van eiwitten op vitaliteit.

 

Het grootste kennisfestival van Noord Nederland in Groningen op 27 september 2017

Inspiratie: Het Grootste Kennis Festival van Noord Nederland

Op 27 september gaat dit festival los. Het thema is Innovatie: samen op zoek naar nieuwe en werkende vormen van innoveren, organiseren, besturen, samenwerken en ondernemen. Met je organisatie klaar zijn voor de toekomst. Met de nadruk op het hoe. Leden komen in aanmerking voor groepskorting. Neem contact op met Anneke Post.

Inspiratie: Sprint@work: pilotbedrijven gezocht

Op jullie verzoek zal op 21 september Lisette Giepmans kort vertellen over tools die ontwikkeld worden op het gebied van fysieke inzetbaarheid. SPRINT@Work wil een bijdrage te leveren aan het realiseren van een duurzaam inzetbare arbeidspopulatie in Noord-Nederland. Zij brengt een aantal kennisinstellingen (UMCG, RuG, Hanze Hogeschool, NHL) samen met een cluster van bedrijven in de biomedische-, zorg- en fitnesstechnologie, multimedia toepassingen, gaming, sensortechnologie en (tele)monitoring. Werkgevers uit Noord-Nederland participeren hierin om innovatieve producten en technieken in de praktijk te testen en zo nodig aan te passen aan specifieke omstandigheden.

 

Stand van zaken rond de matching

Werk jij als HR professional in de proces- en maakindustrie in Noord Nederland? Ben je ook zo nieuwsgierig naar onze matchingsactiviteiten? Wil jij weten hoe kennisdeling met HR collega’s werkt?  Bel Anneke Post zij kan je alles vertellen over ons netwerk.

HR bijeenkomst 21 september, 11.30 uur lunchbijeenkomst Smilde Foods, Heerenveen

Jaarprogramma HR bijeenkomst 21 september 2017

Arbeidsmarkt

Hoe ziet de arbeidsmarkt in Noord Nederland eruit? Welke sectoren zijn de grootste werkgever? In welke branche ervaart men de grootste krapte? Hoe is de verdeling naar opleidingsniveau over de provincies? Hoe ziet de samenstelling van de beroepsbevolking in Noord Nederland er eigenlijk uit? En wat betekent dat voor onze bedrijven? Aan de hand van een infographic zijn deze vragen beantwoord. Heeft u interesse in deze infographic? Neem dan contact op met Anneke Post

HR Businesspartner/ HR Benchmark report 2017

De functie van HR professional beweegt steeds meer richting HR businesspartner. Tijdens deze bijeenkomst hebben we hier over gesproken. Uit de benchmark bleek dat het lastig is om informatie uit het bedrijf en de systemen te halen en zodanig te koppelen dat deze vertaald worden naar bruikbare HR informatie. De download voor het report 2017 vind je hier.

Lisette Giepmans heeft een presentatie gegeven voor de leden en uitgelegd wat we voor elkaar kunnen betekenen. Voor de leden is de presentatie in de eigen, afgeschermde omgeving te zien. Meer informatie kunt u hier vinden.

HR bijeenkomst 30 november, 11.30-14.00 uur, lunchbijeenkomst Drenthe College, Assen.

Doen wat werkt

Voor het creeren van eigenaarschap te creëren is het sterk dat je dit niet alleen doet. Bij je strategische personeelsplanning of vlootschouw maak je de medewerkers zelf verantwoordelijk voor het aandeel dat zij hebben hierin. Hoe? De medewerker maakt geeft aan waarom zij denken waarom ze wèl passen in het plaatje van de toekomst. Aan de hand van een methode die Anneke Hemmen heeft toegepast.